TUMS B.V.

Erkend Meetverantwoordelijke 

TUMS Meetdiensten is een Erkend Meetverantwoordelijke. Dat houdt is dat we een erkenning hebben van TenneT om meetdiensten te verrichten. Alle grootverbruikers zijn verplicht om voor hun elektriciteits- en/of gasverbruik gebruik te maken van een Erkend Meetverantwoordelijke. Deze leest en valideert de meetgegevens. De gevalideerde meetdata worden naar de netbeheerder gestuurd en beschikbaar gesteld aan de verbruiker.
De Erkend Meetverantwoordelijke zorgt ook voor plaatsing en beheer van de meters. Tot de beheertaken behoren het periodiek controleren, ijken, certificeren en onderhouden van energiemeters. En natuurlijk maakt het verhelpen van storingen aan meetinrichtingen daar ook deel van uit.
Je wordt niet zomaar Erkend Meetverantwoordelijke. Daarvoor moet een bedrijf aan een aantal eisen voldoen. Deze staan vermeld in de Meetcode.

Meetdata

Dankzij technologische ontwikkelingen, zoals big data, kunnen we op het gebied van meten steeds meer en kunnen we ook meer vastleggen. Kortom, continu meten is beter.
We zorgen voor een adequate distributie van meetdata. Met onze tools kunnen we onze klanten helpen bij het verkrijgen van meer inzicht in hun verbruiken. Overal, altijd en eenvoudig. Op die manier helpen we onze klanten ook bij het realiseren van de  duurzaamheidsdoelstellingen.

Meer dan 100 jaar ervaring met meten

Het meten is bijna even oud als de energievoorziening. Immers, de afgenomen elektriciteit – en later het gas – moest worden gemeten om tot een adquate afrekening te kunnen komen.

Werkgever
Goes
26 - 50
nee


Vacatures van TUMS B.V.

© 1999 - 2022 MTS-banen.nl is een onderdeel van MediaTrend B.V. - All Rights Reserved - KVK 37099063